Day: January 31, 2023

نوآوری، رهبری کلید رقابت پذیری آینده صنعت شیشهنوآوری، رهبری کلید رقابت پذیری آینده صنعت شیشه

چالش شرکت‌های صنعت شیشه، به‌ویژه آن‌هایی که منابع و توان مالی قابل‌توجهی دارند، متمایز ساختن خود از طریق توسعه و معرفی فرصت‌های سود جدید برای مشتریانشان است، کاری که می‌تواند [...]

مبلمان شیشه ای به خانه ها و دفاتر شما سبک می بخشدمبلمان شیشه ای به خانه ها و دفاتر شما سبک می بخشد

مبلمان شیشه ای بخشی از مبلمان مدرن است، اگرچه منشأ آن را می توان به اوایل سال 1350 بعد از میلاد جستجو کرد. حتما تعجب می کنید که بدانید مردم [...]